Treniranje

Nudim svetovanje in izdelavo individualnih programov treninga, katere izdelam na osnovi analize testiranj, realizacije treningov, krvne slike in osebnih ciljev posameznikov.

Osnove športnega treniranja so: načrtovanje, izvedba, nadzor in analiza

Kako poteka sodelovanje?

Predpogoj za sodelovanje je ustrezno zdravstveno stanje. Vsak trenira na lastno odgovornost.

Osnova za začetek sodelovanja je testiranje, katerega lahko opravi vsak posameznik s kolesom v domačem kraju. Potrebuje le merilec srčnega utripa in števec.       Za vsakega posameznika določim območja intenzivnosti. 

Načrtovanje: v programu je jasno opredeljen vsak posamezen trening tako po obsegu kot intenzivnosti ter z vsemi posebnostmi. Seveda se v prvih mesecih sodelovanja pojavljajo nejasnosti in dodatna vprašanja. Na nastala vprašanja poskušam preko elektronske pošte odgovoriti. Z dolgoročnim sodelovanjem se vzpostavi kvaliteten nadzor nad formo,  in spoznavaje individualni posebnosti trenirancev.

Izvedba: treninge izvaja vsak sam, v pomoč pa so mu nasveti o uporabi prenosov, kadence, vatov, srčnem utripu

Nadzor: sodobna tehnika omogoča kvalteten nadzor nad izvedenimi treningi in tekmovanji. Zelo priporočam uporabo merilcev Garmin

Analiza: na podlagi izvedenih treningov, doseženih rezultatov na dirkah, osebnih občutkih, testiranj in krvni sliki naredim analizo, ki je vodilo za nadaljnje načrtovanje treningov.

Comments (0)