Vpliv telesne teže na vožnjo v klanec

Vsak kolesar ve, kako pomembna je telesna teža, ko premagujemo klance. Strmejši kot je klanec, bolj nam vsak  odvečni kilogram poslabša rezultat.

Med kolesarjenjem v klanec premagujemo tri glavne sile in sicer težnost, trenje in zračni upor. Pri položnih, hitrih klancih, zračni upor ni zanemarljiv faktor, na strmih klancih pa je delež sil, ki jih moramo premagovati, krepko na strani težnosti.

Ko kolesar vozi s hitrostjo 15 km/h v 8% klanec, porabi 90% energije za premagovanje sile težnosti. Ravno zaradi tega dejstva je telesna teža na strmih daljših vzponih zelo pomembna. Okvirno tako 1kg nižja telesna teža pomeni približno 1,5 % izboljšanje časa. Slab odstotek izboljšanja časa gre na račun manjše sile težnosti (tudi oprema), nekaj več kot pol odstotka pa lahko pripišemo temu, da imamo  ob manjši telesni masi  več kisika in energije na kg telesne teže, saj je naš relativni VO2 max  višji.

Primer:  če vzpon na Vršič prekolesarimo v  40 minutah pomeni, da v 1 uri premagamo 1.250 višinskih metrov. Za ta dosežek je potrebno okoli 4,5 W/kg ali za 70 kg težkega kolesarja 315 W (v zavetrju skupine nekaj manj).

Torej 1 kg nižja telesna teža pomeni izboljšanje časa za 3 – 4 sekunde na kilometer. V dolžini 8 km to znaša približno 30 sekund. Če temu izboljšanju prištejemo še 10 – 15 sekund na račun višjega relativnega VO2 max, je skupni rezultat izboljšanje za okoli 40 – 45 sekund.

Ne moremo pa seštevati v smislu, če zmanjšam težo za 4 kg, bom hitrejši za 3 minute. Prirastki z dobro pripravljenostjo padajo. Logično je tudi, da za nekoga, ki prikolesari na Vršič v 60 minutah, pomeni 1,5% izboljšanje slabo minuto, vrhunski tekmovalci pa za isti vzpon potrebujejo le 30 minut, torej 1,5% izboljšanje pomeni le pol minute.

Pri tem bi opozoril, da zmanjšanje telesne teže na račun dehidracije ali praznih energetskih depojev res zmanjša silo težnosti za kak odstotek, vendar pa je telo brez zadostne energije bistveno manj zmogljivo. Zmanjšanje telesne teže mora biti torej na račun zmanjšanja telesne maščobe.

Comments (16)